Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este convocat, din nou, în ședință la începutul săptămânii viitoare. Conform agendei semnate de președintele interimar al CSM, Anatol Pahopol, subiectele care urmează să fie discutate au rămas aceleași. Suplimentar a fost adăugat doar examinarea cererii judecătorului Maria Ganganu referitor la transferul de la sediul Leova la sediul central al Judecătoriei Cimișlia, dar și cererea depusă de inspectorul-judecător Valentin Verejan privind încetarea raporturilor de muncă în legătură cu expirarea mandatului.

Ca și pentru ședința anterioară, pe ordinea de zi sunt incluse puncte privind:

  • conferirea titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar” unui judecător de la Curtea de Apel Bălți;
  • acordarea gradulelor de calificare pentru 13 judecători;
  • desemnarea unui reprezentant al CSM în calitate de membru permanent al Comitetului de conducere în cadrul proiectului ”Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova” implementat de Oficiului Consiliului Europei la Chișinău;
  • delegarea unor judecători la seminarul cu genericul ”Practica aplicării legislației electorale la alegerile prezidențiale” și ”Soluționarea litigiilor electorale în baza instrumentelor Consiliului Europei și jurisprudenței CEDO”;
  • delegarea unor judecători înscriși la activitățile de instruire continuă potrivit Planului calendaristic modular de formare continuă pentru judecători și procurori, semestrul II, anul 2020;
  • cererile unor judecători și candidați la funcția de judecător de remitere
  • a materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor și Comisiei unice a INJ pentru o eventuală promovare în funcție;
  • cererile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești, referitor la acordarea concediului de odihnă anual.

La fel, urmează să fie aprobate mai multe dispoziții emise de președintele interimar al CSM, dar și avizat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (privind gestionarea eficientă a stărilor de urgență).

Amintim că, marți, 1 septembrie, Plenul CSM a fost convocat în ședință. Reuniunea nu a avut loc din cauza că membrii nu au găsit numitor comun privind subiectele ce urmează să fie discutate. Ulterior, membrii Consiliului profesori titulari de drept au venit cu o declarație în care și-au exprimat profunda îngrijorare cu modul de organizare a activității Plenului CSM. Aceștia au spus că preocupările CSM legate exclusiv de concedii, premii, grade de calificare, titluri onorifice ale judecătorilor, fără axarea pe problemele veritabile, grave, critice și stringente, fără comunicare și asigurare a unui consens larg și cu promovarea tenebră a unor interese corporatiste menține Consiliul Superior al Magistraturii în atenția criticilor dure ale societății civile și ale partenerilor de dezvoltare, diminuează credibilitatea acestuia și afectează imaginea și încrederea în justiție.