La depunerea cererii de restituire a drepturilor de import sau de export plătite în plus, plătitorul vamal va prezenta mai puține acte.  La sfârșitul lunii decembrie, Cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Regulamentul privind mecanismul de restituire a drepturilor de import sau de export plătite în plus, prin care se exclud documentele aferente cesiunii creanței. Informația respectivă, la necesitate, va putea fi verificată de către Serviciul Vamal în sistemele informaționale și nu va mai trebui prezentată de către plătitorul vamal.

Proiectul prevede excluderea mai multor documente care se anexau anterior la cererea de restituire a drepturilor de import sau export plătite în plus, și anume: notificarea privind cesiunea creanţei şi solicitarea de a efectua stingerea datoriilor faţă de bugetul public naţional, contractul de cesiune a creanţelor și actul de verificare în original între plătitorul vamal şi creditor.  

Prin urmare, fiind excluse documentele menționate supra, plătitorul vamal va prezenta mai puține acte aferente cererii de restituire.

Astfel, anexa nr. 2 a Regulamentului a fost abrogată, iar anexa nr. 1 a fost modificată și devine unică.

Proiectul a fost elaborat pentru a aduce în concordanță prevederile Regulamentului respectiv cu art. 130 al Codului vamal în redacția din 2016, și anume interzicerea restituirii drepturilor de import sau de export plătite în plus în contul stingerii datoriilor creditorilor plătitorului vamal, inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari.

Regulamentul care stabilește modul de restituire a drepturilor de import sau de export plătite în plus este aprobat prin HG nr. 876/2014.

Drepturi de import/export sunt impozitele, taxele și plățile încasate de organul vamal la importul/exportul mărfurilor și sunt achitate de către declarant sau plătitorul vamal.