Codul muncii ar putea să fie modificat în parte ce vizează acordarea concediului. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a anunțat că în cadrul ultimei ședințe a Grupului de lucru tripartit, instituit pentru negocierea modificărilor la Codul Muncii discuțiile s-au axat pe acordarea concediului și plata indemnizației de concediu.

Urmare a dezbaterilor s-a decis ca angajatorii să-și asume responsabilitatea pentru informarea salariaților despre elaborarea graficului de concedii. Acest lucru presupune că graficul de concediu va fi adus la cunoștință salariaților în termen de 10 zile după aprobarea acestuia, angajatorii fiind scutiți de prevenirea salariaților cu două săptămâni înaintea perioadei de concediu.

Cât privește plata indemnizației de concediu, grupul de lucru a decis să se deroge de la norma generală prin care angajatorul este obligat să achite indemnizația cu trei zile înainte de concediu, la o normă care oferă părților dreptul de a stabili o altă dată de plată a acestei indemnizații, dar nu mai târziu decât următoarea de plată a salariului. În așa fel angajatorului i se oferă o flexibilitate în gestionarea resurselor financiare ale companiei, în spcial în situații de criză.