Acțiunile cu tentă de discreditare a concurentului din partea unei întreprinderi, manifestate prin plasarea pe internet a materialelor video care conțin exprimări cu un presupus caracter denigrator, nu constituie temei suficient de constatare a încălcării Legii concurenței. La această concluzie a ajuns Plenul Consiliului Concurenței după ce reprezentanții unei companii s-au plâns că un concurent a plasat pe internet un filmuleț în care le analizează și critică produsul.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea concurenței, ”se interzice întreprinderilor să realizeze acţiuni de concurenţă neloială”. Art. 4 al aceluiași act normativ, definește concurenţa neloială drept ”orice acţiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenţei, care este contrară uzanţelor oneste în activitatea economică”. Totodată, întreprinderea reprezintă ”orice entitate, inclusiv asociaţie de întreprinderi, angajată în activitate economică, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare al acesteia”.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 15 lit. b) din Legea concurenței ”este interzisă discreditarea concurenților, adică defăimarea sau punerea în pericol a reputației sau credibilității acestora prin răspândirea de către o întreprindere a unor afirmații false despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, afirmații ce dăunează activității concurentului”.

Consiliul Concurenței susține însă că acțiunile întreprinderii reclamate, examinate pe parcursul investigații, nu pot fi calificate în sensul acestei norme deoarece nu au fost identificate probe suficiente pentru constatarea încălcării prin răspândirea afirmațiilor false despre produsele întreprinderii care a depus plângerea.

În rezultat, autoritatea a încetat investigația și a calificat drept încălcare a prevederilor Legii cu privire la publicitate acțiunile întreprinderii reclamate de realizare a publicității prin comparații incorecte ale mărfurilor proprii cu mărfurile similare ale altui agent economic, precum și afirmații sau imagini care lezează onoarea, demnitatea sau reputația profesională a concurentului.