Reprezentanții profesiilor conexe sistemului justiției vor avea parte de atenția autorităților în următorii ani. Cel puțin așa reiese din Planul de acțiuni al Guvernului pentru perioada 2020-2023, unde au fost stabilite mai multe obiective în acest sens.

Mai exact, autoritățile vor să introducă standarde de calitate pentru serviciile prestate de reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei. De exemplu, până în septembrie 2020 ar trebui să fie aprobate standarde unice de calitate a serviciilor prestate de mediatorii.

Totodată, Guvernul vrea să aibă un mecanism clar și transparent de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei. În acest sens sunt planificate următoarele acțiuni:

 • elaborarea și aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile Agenţiei Servicii Publice, prestate cu drept exclusiv și a nomenclatorului serviciilor publice și tarifelor acestora, până în luna mai 2020;
 • elaborarea proiectului Legii cu privire la plățile pentru asistența notarială, până în luna octombrie 2020;
 • elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la plata pentru îndeplinirea actelor notariale și spezele procedurilor notariale, până în luna decembrie 2020;
 • analiza cadrului legal în scopul îmbunătățirii mecanismului de asigurare socială și medicală a reprezentanților profesiilor conexe justiției, până în luna octombrie 2020;
 • analiza cadrului legal în scopul stabilirii unui regim fiscal echitabil reprezentanților profesiilor conexe justiției, până în luna octombrie 2020;
 • analiza proporționalității mărimii taxelor și onorariilor administratorilor de insolvabilitate și executorilor judecătorești, mediatorilor și interpreților și traducătorilor, până în luna martie 2021.

Un alt obiectiv setat vizează stabilirea unor criterii clare şi transparente de accedere în profesie, bazate pe merit și fortificarea mecanismelor de răspundere civilă şi disciplinară. În acest sens urmează să fie:

 • modificată Legea privind executorii judecătorești, până în luna iunie 2020;
 • analizate practicile de acreditare a furnizorilor de formare inițială și continuă a mediatorilor și a practicilor de instruire inițială a administratorilor autorizați, până în luna iunie 2022;
 • revizuit spectrului abaterilor disciplinare și a mecanismului de tragere la răspundere disciplinară a mediatorilor, administratorilor de insolvabilitate, experților judiciari, traducătorilor și și interpreților, până în luna aprilie 2021.

În Planul de acțiuni al Guvernului mai este prevăzut:

 • revizuirea cadrului legal cu privire la taxele și onorariile notarilor, administratorilor de insolvabilitate, executorilor judecătorești;
 • excluderea obligativității de autentificare notarială a unor tranzacții imobiliare;
 • consolidarea capacităților Centrului Național de Expertiză Judiciară prin modificarea cadrului normativ privind mecanismul de formare inițială a experților judiciari și unificarea procedurii de efectuare a expertizei judiciare.

Totodată, Guvernul și-a setat mai multe acțiuni pentru dezvoltarea activității profesiei de avocat. Acestea pot fi consultate aici.