Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat, recent, Planului modular de formare continuă a judecătorilor și procurorilor pentru anul 2022. Decizia a fost luată ca urmare a unei solicitări din partea Institutului Național al Justiției.

Astfel, pentru anul 2022 urmează să fie desfășurate seminare, cursuri de instruire, mese rotunde și ateliere de lucru. Potrivit CSM, proiectul Planului modular de formare continuă a judecătorilor și procurorilor pentru anul 2022 este centrat pe instruiri în domeniile primordiale din sectorul justiției, conținând tematici de formare continuă selectate în mod prioritar din necesitățile prezentate anterior de către autoritățile, acțiuni din documentele de politici și segmente comune cu partenerii internaționali.

Lista completă a tematicilor poate fi accesată aici. În context, CSM spune că formarea continuă a judecătorilor și procurorilor este o prerogativă importantă a sistemului de justiție și o atribuție de bază a Institutului Național al Justiției. Potrivit normelor legale, CSJ aprobă anual, până în data de 30 noiembrie, planurile de formare continuă a judecătorilor și procurorilor în funcție. În procesul de promovare a documentului sunt solicitate avize de la Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiţiei și Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.