Autor: Andrian Paladii, Avocat Partener, BAA ”Paladii, Catan și Asociații”

Ce este planificarea fiscală agresivă?

Planificarea fiscală agresivă este un procedeu prin care contribuabilii își reduc obligațiile fiscale prin aranjamente care, deși legale, sunt în contradicție cu spiritul legii. Planificarea fiscală agresivă include exploatarea lacunelor unui sistem fiscal și a neconcordanțelor dintre sistemele fiscale. De asemenea, aceasta poate conduce la o dublă neimpozitare sau la deduceri duble.

De unde rezultă obligația de a raporta?

O astfel de obligație derivă din prevederile Directiva (UE) 2018/822 din 25 mai 2018 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării, intrată în vigoare la 01.01.2020. Astfel, orice persoană înregistrată într-o asociație profesională legată de servicii juridice, fiscale sau de consultanță într-un stat membru, are obligația să depună la autoritățile competente informațiile aflate la cunoștința, în posesia sau sub controlul lor cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării, în termen de 30 de zile începând:

  • din ziua următoare datei la care modalitatea transfrontalieră care face obiectul raportării este pusă la dispoziție în vederea implementării; sau
  • din ziua următoare datei la care modalitatea transfrontalieră care face obiectul raportării este pregătită pentru implementare; sau
  • din momentul în care a fost făcut primul pas în procesul de implementare a modalității transfrontaliere care face obiectul raportării.

Căror tranzacții le sunt aplicate?

Aplicabilitatea directivei este limitată la modalitățile transfrontaliere care implică mai mult de un stat membru sau un stat membru și o țară terță.

Care sunt cele mai afectate țări UE de aceste prevederi?

Comisia Europeană insistă asupra problemei planificării fiscale agresive în şapte țări: Belgia, Cipru, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Malta şi Olanda.

Urmează sau nu a fi aplicată în Republica Moldova?

Potrivit legislației UE, autoritățile competente pot transmite unei țări terțe, conform normelor interne privind comunicarea datelor cu caracter personal către țările terțe, informații obținute în temeiul prezentei directive, dacă toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:

  • autoritatea competentă a statului membru din care provin informațiile și-a dat acordul cu privire la comunicarea acestora;
  • țara terță în cauză s-a angajat să coopereze pentru strângerea dovezilor care să ateste caracterul neregulamentar sau ilegal al tranzacțiilor care par să contravină legislației fiscale sau să constituie o încălcare a acesteia.

Conform strategiei de dezvoltare a serviciului fiscal de stat pentru anii 2020-2023, în luna septembrie 2018 a fost lansat un nou proiect de cooperare cu Agenția Fiscală Suedeză pentru perioada 2018 – 2021. Proiectul este finanțat de Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională şi Dezvoltare. 

Obiectivele proiectului de cooperare sunt de a dezvolta capacitățile de management al resurselor umane, de a consolida capacitățile privind schimbul internațional de informații și de a îmbunătăți gestionarea arieratelor fiscale.

Iar una din acțiunile planificate în cadrul obiectivului general 1.6: Modernizarea SFS și consolidarea cooperării internaționale, este asigurarea schimbului automat de informații privind conturile financiare cu administrațiile fiscale străine.

Deci într-un viitor nu așa de îndepărtat, se pare, în sarcina avocaților ar putea să mai apară o obligație și anume de raportare a tranzacțiilor transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresive.