Autoritățile își propun ca până în iulie 2023 să fie asigurată utilizarea obligatorie de către avocați a adreselor electronice de serviciu. Acestea vor fi create pe platforma justice.md, în scopul instituirii unui mecanism electronic de comunicare între apărători și instanțele de judecată. Acțiunea este prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru perioada 2020-2023, aprobat ieri.

Totodată, Ministerul Justiției își asumă obligația să implementeze în toate instanțele de judecată, până în luna iulie 2020, noua versiune a Sistemului Informațional Judiciar. Versiunea integrală a aplicației informatice e-Dosar judiciar urmează să fie disponibilă în toate instanțele de judecată până decembrie 2023. La sistem ar urma să aibă acces toate părțile participante la procese. De asemenea, până în octombrie 2021 va fi promovat conceptul tehnic al Sistemului informațional eReținere.

Privind activitatea nemijlocită a avocaților, Guvernul și-a setat mai multe obiective. Până la sfârșitul trimestrului trei al anului viitor vor fi aprobate standarde de calitate care să fie repere în activitatea avocaților și în procesul de monitorizare externă a calităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat acordate de către avocaţi. Totodată, cuantumul remunerării avocaților care acordă asistența juridică garantată de stat ar putea fi revizuit. Mai exact, unitatea convențională aplicată la aceste calcule ar putea fi majorată până la 40 de lei.

Tot până în septembrie 2020 urmează să fie modificată Legea cu privire la avocatură. Autoritățile vor să stabilească criterii clare şi transparente de accedere în profesie, bazate pe merit și fortificarea mecanismelor de răspundere civilă şi disciplinară.

O altă acțiune inclusă în Plan este stabilirea unor prevederi clare privind plafonarea numărului de acțiuni procesuale la care poate participa un avocat pe parcursului unei săptămâni. La fel vor fi stabilite reguli previzibile de rambursare a onorariilor încasate de către avocat din contul persoanei care a pierdut procesul în contul persoanei care a avut câștig de cauză. Măsura urmează să fie implementată până în iulie 2022.