Un fost pilot al companiei ”Air Moldova” s-a adresat în judecată cu o cerere privind apărarea onoarei şi demnităţii și încasarea prejudiciului moral de 1 milion de lei, după ce un bărbat a trimis în adresa companiei, și altor instituții, mai multe plângeri și scrisori în care a acuzat pilotul că nu poate asigura securitatea pasagerilor aflaţi la bordul aeronavei.

Pilotul a cerut în instanță obligarea pârâtului să dezmintă informaţiile defăimătoare răspândite în adresa sa, în aceeași modalitate şi ordine prin care a fost răspândită.

Pârâtul l-a acuzat că, fiind angajat în funcţia de comandat al navei aeriene la ÎS Compania Aeriană ”Air Moldova”, nu poate asigura securitatea pasagerilor aflaţi la bordul aeronavei şi l-a învinovățit că plângerile făcute de reclamant organelor de drept şi comportamentul urmat după acesta ”nu este specific persoanelor cu un psihic normal”, făcând constatări proprii în privința caracterul anormal al psihicului reclamantului. Pârâtul a mai solicitat companiei ”Air Moldova” retragerea pilotului de la efectuarea zborurilor sub pretextul acuzațiilor pretinsei influențe asupra reclamantului a soţiei acestuia şi existenţa unui conflict nerezolvat între reclamant şi pârât. Bărbatul a mai acuzat pilotul că ”nu poate garanta un zbor sigur pentru sute de călători”.

Astfel de acuzații au fost transmise prin plângeri și scrisori în adresa Administraţiei de Stat a Aviaţiei civile, ÎS CA ”Air Moldova”, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor și Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor.

Potrivit pilotului, ulterior, reputaţia sa faţă de colegi şi conducerea ”Air Moldova” a fost afectată considerabil. Acesta a fost supus unui şir de verificări, testări suplimentare, fiind înlăturat de la zboruri, iar în final a fost demis fără explicaţii din partea companiei.

Prima instanță a admis parţial cererea de chemare depusă de pilot și soția sa împotriva bărbatului, obligându-l să-şi ceară scuze şi să dezmintă informaţiile defăimătoare răspândite în aceeași modalitate şi ordine prin care au fost răspândite, încasarea a 16.435 lei, inclusiv prejudiciu moral, taxă de stat și prejudiciu moral.

Instanța a recunoscut informațiile ca fiind neveridice, ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a pilotului și soției sale, informaţiile expuse în următoarea scrisoare adresată directorului general ÎS CA ”Air Moldova”, în copie Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieței, Metrologie și Protecție a Consumatorilor din noiembrie 2010:

Așa cum am menționat în scrisoarea anterioară, dl. *** (pilotul Dvs.) și soția acestuia abuzează de drepturile lor și neîntemeiat mă învinuiesc de comiterea unor fapte ilicite împotriva membrilor familiei sale (acuzații de vătămare corporală gravă, împușcarea membrilor familiei sale (acuzații de vătămare corporală, împușcarea membrilor familiei sale)... Situația în jurul acestui conflict se încinge. dl. *** îndemnat de soția sa, se află în pragul unei crize de nervi... Pe când, dl. *** și soția acestuia continuă să mă facă albie de porci și să mă învinuiască de comiterea unor fapte ilicite pe care nu le-am săvârșit... Eu, în calitate de pasager a unei aeronave consider că pilotul care se află într-o astfel de situație, care într-un conflict familial nu poate soluționa litigiul pe cale amiabilă, care este condus de soția sa – nu poate și nu este capabil să asigure securitatea sutelor de pasageri a aeronavei conduse de acesta. Astfel de declarații și un astfel de comportament dezechilibrat nu este specific persoanelor cu o mentalitate normală... Mai mult decât atât, spirite încinse apar nu numai între familiile noastre, dar și în relații cu alte familii din cartierul în care locuiește dl. ***. În legătură cu cele menționate, rog insistent, ca dl.*** să fie înlăturat de la zboruri, în special pentru cursele unde eu am calitatea de pasager, rog să interveniți în situația creată pentru a mă proteja de acțiunile dlui ***. Dl.*** și-a pus un singur scop – să mă alunge din curtea vecină, să facă tot posibilul ca să-mi cauzeze prejudiciu moral și material. Astfel de oameni nu pot garanta siguranță în zbor altor sute de pasageri... ”.

Decizia primei instanțe a fost contestată cu apel de pârât. Apelul a fost admis, iar magistrații au dispus scoaterea de pe rol a cererii pilotului.

Pilotul a declarat ulterior recurs, solicitând casarea deciziei cu remiterea cauzei la rejudecare în alt complet de judecată. Recursul a fost respins cu menținerea deciziei instanței de apel, care a decis scoatere cererii de pe rol pentru că ”reclamantul nu a respectat procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul părţilor, de soluţionare prealabilă a cauzei pe cale extrajudiciară, inclusiv prin mediere”. Magistrații au indicat că persoana care se consideră defăimată poate solicita, prin cerere prealabilă, autorului informaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspândit-o rectificarea sau dezmințirea informaţiei defăimătoare, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor şi compensarea prejudiciului cauzat, iar pilotul nu a respectat această procedură.

CSJ a apreciat critic susținerile pilotului referitor la faptul că instanţa de apel nu putea să se expună asupra nerespectării procedurii prealabile atât timp cât partea adversă nu a invocat nerespectarea acestei proceduri în instanţa de judecată, la judecarea cauzei în fond şi nici în instanţa de apel, deoarece acestea contravin constatărilor relatate.

Decizia este irevocabilă.