Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza I.M. v. Republica Moldova.

Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților, din cauza eșecului autorităților de a respecta dreptul său la protecția datelor cu caracter medical.

Guvernul și reclamantul au încheiat un acord de reglementare amiabilă a cauzei. Astfel, Curtea a luat act de acordul respectiv, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 6.000 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii de către reclamant a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza dată, și a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol, în baza Articolului 39 din Convenție.

Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova.