Biroul Național de Statistică a anunțat despre majorarea Produsului Intern Brut (PIB) în trimestrul III 2019.

Indicatorul s-a cifrat la 64323 mil. lei prețuri curente de piață și a înregistrat, în termeni reali, o creștere cu 4,3% față de trimestrul III 2018. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,1% față de același trimestru din 2018 și cu 1,1% față de trimestrul II 2019.

În penultimul trimestru al acestui an, la creșterea PIB au contribuit următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică  (+1,4%), cu o pondere de 23,9% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,9%;
 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,9%) cu o pondere de 15,0% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 6,3%;
 • Construcțiile (+0,9%), cu o pondere de 10,0% la formarea PIB și o majorare a valorii  adăugate brute (VAB) cu 9,6%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), cu o pondere la formarea PIB de 12,5% și o majorare a VAB cu 4,3%;
 • Informații și comunicații (+0,3%) cu o pondere la formarea PIB de 3,7% și o majorare a VAB cu 8,6%.

Contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%), cu o pondere la formarea PIB de 11,9% și o majorare a volumului cu 4,1%.

În schimb, un impact negativ la creșterea PIB au avut:

 • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,1%) cu o pondere de 10,0% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 1,4%;
 • Tranzacții imobiliare (-0,1%) cu o pondere de 6,1% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 1,1%.

Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+4,3%), cu o pondere de 77,0% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 5,6%;
 • Formării brute de capital fix (+3,0%), cu o pondere de 27,7% la formarea PIB și o creștere cu 10,9% a volumului.

Un impact negativ la creșterea PIB l-au avut:

 • Exportul net (-2,1%), consecință a contribuției mai accentuate a volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (47,0%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (25,5%);
 • Consumul final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (-0,2%), cu o pondere de 11,5% la formarea PIB și o reducere a volumului cu 1,5%.

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial (ca urmare a includerii calculelor PIB pentru trimestrul III 2019) practic nu s-a modificat.

În ianuarie-septembrie 2019, PIB a constituit în valoare nominală 155212 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 4,8% faţă de ianuarie-septembrie 2018.

Creșterea PIB, în perioada de referință, a fost determinată de următoarele activități economice:

 • Construcții (+1,7%), cu o pondere de 9,9% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 19,0%;
 • Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică  (+1,2%), cu o pondere de 21,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,8%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), cu o pondere la formarea PIB de 14,2% și o majorare a VAB cu 3,8%;
 • Informații și comunicații (+0,4%) cu o pondere la formarea PIB de 4,8% și o majorare a VAB cu 9,5%;
 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,3%) cu o pondere de 8,8% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,2%.

Volumul impozitelor pe produs a depășit cu 3,3% realizările perioadei respective ale anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,5% și cu 13,2%, respectiv.

Impact negativ la creșterea PIB a avut-o administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,1%) cu o pondere de 12,1% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 1,0%.

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat:

 • Formării brute de capital fix (+4,0%), cu o pondere la formarea PIB de 26,7% și o majorare a volumului cu 16,1%;
 • Consumului final al gospodăriilor populației (+2,7%), cu o contribuție la formarea PIB de 80,5% și o majorare a volumului cu 3,2%.

O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-1,2%), consecință a aportului mai accentuat al volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (54,7%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (30,1%).