În trimestrul II, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 49704 milioane lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,8% față de trimestrul II 2018. Potrivit Biroului Național de Statistică, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,2% față de același trimestru din 2018 și cu 2% față de trimestrul I 2019.

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul II 2019. Contribuții pozitive mai importante la creșterea PIB, în perioada de referință, au avut următoarele activități economice:

  • construcții (+3,3%) cu o pondere de 12,7% la formarea PIB și o majorare a Valorii adăugate brute (VAB) cu 32%;
  • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1%), cu o pondere de 19,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5%;
  • industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), cu o pondere de 14,6% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,9%;
  • informații și comunicații (+0,5%) cu o pondere de 4,7% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 12,4%.
  • total pe economie VAB s-a majorat cu 6,6%, contribuind la formarea și creșterea PIB cu 86,6% și cu 5,6%, respectiv.
  • impozitele pe produs, cu o pondere de 13,8% la formarea PIB au contribuit cu +0,5% la creșterea PIB, volumul lor majorîndu-se cu 3,2%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal:

  • formării brute de capital fix (+6,9%), cu o pondere de 30,5% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 26,1%;
  • consumului final al gospodăriilor populației (+1,5%), cu o pondere de 79,7% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 1,8%;
  • contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-2%), consecință a contribuției mult mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (58,4%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (30,2%).

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial (ca urmare a includerii calculelor PIB pentru trimestrul II 2019) s-a modificat neesențial față de varianta publicată la 25 iunie 2019.