Pe piața serviciilor de televiziune (TV) furnizate contra plată (prin rețele de cablu și IP TV), în primul semestru al anului, s-a înregistrat o creștere a volumului total al vânzărilor, dar și al abonaților acestor servicii. Astfel, volumul vânzărilor serviciilor TV contra plată a crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2018, cu 3,8 milioane lei (5%) și a însumat 82,6 milioane lei, iar numărul total de abonați s-a majorat, față de sfârșitul anului 2018, cu 10,2 mii (3,1%) și a alcătuit 339,9 mii.

Creșterea veniturilor provenite din vânzarea serviciilor TV contra plată a fost determinată de sporirea vânzărilor realizate de furnizorii care operează rețele IP TV. Volumul acestor vânzări a crescut, comparativ cu aceiași perioadă a anului 2018, cu 13,6% și a însumat 43 milioane lei. Totodată, vânzările realizate de furnizorii rețelelor de cablu au scăzut cu 3,2% și au totalizat 39,5 milioane lei, iar veniturile obținute din vânzarea serviciilor prin tehnologia MMDS au scăzut cu 29,1% și au însumat 52,4 mii lei. Urmare a acestei evoluții, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile TV contra plată a crescut cu 2,1% și a constituit 41,3 lei.

Majorarea numărului total de abonați a fost determinată de creșterea bazei de abonați a operatorilor rețelelor IP TV, care s-a extins cu 7,6% și a totalizat 171,2 mii. În același timp, baza de abonați la rețele prin cablu a scăzut cu 1% și a alcătuit 168,4 mii, iar la tehnologia MMDS s-a diminuat cu 38,7% și au alcătuit 280 de abonați. În consecință, rata de penetrare a serviciilor TV contra plată, raportate la 100 de gospodării, a crescut cu 1,7 puncte procentuale (p. p.) și a alcătuit 36,8%.

Conform datelor prezentate ANRCETI de către 81 furnizori activi ai serviciilor TV contra plată, la 30 iunie 2019, 50,4% din numărul total de abonați utilizau rețele IP TV, 49,5% - rețele TV prin cablu, iar 0,1% utilizau tehnologia MMDS. Aceleași date arată că în prima jumătate a anului ponderea abonaților care recepționează semnalul TV în format digital a ajuns la 66,6%, iar ponderea celor care recepționează semnalul în format analogic a alcătuit 33,4%.

Potrivit estimărilor ANRCETI, la finalul semestrului I al anului curent, cei mai mari furnizori de servicii TV contra plată au deținut, în funcție de cifra de afaceri, următoarele cote de piață: Moldtelecom - 35%, Sun Communications – 16,4%, TV BOX – 14,8%. Cota cumulativă de piață a celorlalți furnizori a fost de 33,8%.