Repercusiunile crizei pandemice, precum și finalizarea procedurilor legale în materie de adecvare a calității acționariatului în instituțiile financiar–bancare, inițiate în perioadele anterioare, au determinat reduceri pe segmentul secundar al pieței de capital, volumul sumar al tranzacțiilor constituind 1,7 miliarde  lei (în scădere cu circa 3,6 miliarde lei sau cu 68 la sută comparativ cu 2019).

Potrivit Raportulului de activitate pentru 2020 a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în 2020, tranzacțiile cu valori mobiliare au fost efectuate, cu precădere, pe segmentul extrabursier al pieței, acestea fiind direct înregistrate la entitățile care țin evidența deținătorilor de acțiuni (1,6 miliarde lei sau 94 la sută din volumul total al tranzacțiilor derulate pe piața secundară).

Totodată, cele mai accentuate reduceri de volume s-au produs pe segmentul reglementat al pieței secundare de capital, volumul sumar înregistrat pe această platformă de tranzacționare fiind de 69,5 milioane lei.

Cu referire la piața de capital locală, CNPF remarcă faptul că, deși a fost asigurată implementarea unui cadru normativ (primar și secundar) complex pentru emiterea și circulația valorilor mobiliare (acțiuni/obligațiuni corporative/obligațiuni emise de autoritățile publice locale (APL)), respectiv, susținându-se constant de către Regulator inițiativele de consolidare și modernizare a infrastructurii pieței de capital, totuși, la ora actuală, pe piață nu regăsim în circulație obligațiuni (corporative sau municipale (emise de APL)). Totodată, nici demersurile anterioare ale Regulatorului, conexe politicilor de sporire a lichidității pieței, prin canalizarea tranzacționării VMS, cu termenul de circulație mai mare de un an, pe piața reglementată (în cadrul bursei de valori) - nu au fost tratate.

CNPF spune că soluțiile de impulsionare a dezvoltării pieței de capital, rezultă din perspectiva direcționării eforturilor, cu precădere, spre facilitarea și fortificarea pieței titlurilor de creanță (obligațiunilor corporative și emise de APL), or, piața acțiunilor, reieșind din dimensiunea extrem de mică a acesteia și gradul înalt de concentrare al deținerilor, efectiv nu reprezintă un factor determinant în revitalizarea pieței de capital autohtone.