Din 1 aprilie toate pensiile vor fi indexate cu 3,89%, coeficientul de indexare constituind media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani. Potrivit informațiilor furnizate de Casa Naţională de Asigurăti Sociale, pentru indexarea pensiilor a peste 663 mii de beneficiari în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acest an au fost planificate mijloace financiare în suma de 608 milioane lei.

Indexarea pensiilor este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii: toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii; pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcţionarilor publici; pensiile colaboratorilor vamali; pensiile stabilite în temeiul Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl; pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.

Din 1 aprilie, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui 1.188 de lei.

Totodată, cuantumul pensiei minime de dizabilitate va fi: în cazul unei dizabilităţi severe  – 891,04 lei; în cazul unei dizabilităţi accentuate – 831,64 lei; în cazul unei dizabilităţi medii – 594,03 lei.

Totodată, începând cu 1 aprilie, curent, vor fi recalculate şi alocaţiile sociale de stat pentru 66.654 beneficiari şi alocaţiile pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere pentru 12.983 beneficiari, stabilite în temeiul Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, reieşind din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă, pensiei de dizabilitate severă, accentuată şi medie.

De menţionat ca, în acest an, la 1 octombrie, va avea loc şi a doua indexare a pensiilor. Iar în calcul se va lua rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs, coeficientul de indexare fiind stabilit de Guvern.