Anul trecut SA ”Moldovagaz” a furnizat consumatorilor finali 1.015,6 milioane m.c. de gaze naturale, ce este cu 5% mai puțin comparativ cu anul 2018 când întreprinderea a furnizat 1.069,5  milioane m.c. gaze naturale.

Consumatorii SA ”Moldovagaz” în 2019 au achitat 4.794,905 milioane lei pentru gazele naturale consumate, ce constituie 99,2% din valoarea gazelor naturale furnizate.

Consumatorii casnici au achitat 98,7% din costul gazelor consumate, nivelul achitării fiind cu 0,5 puncte procentuale mai mare comparativ cu anul 2018, când plățile pentru gaze naturale consumate au constituit 98,2% din costul gazelor consumate.

Consumatori noncasnici au achitat 98,9% din costul gazelor consumate, cu 0,7 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2018, când plățile pentru gaze naturale consumate au constituit 98,2% din costul gazelor consumate.

Întreprinderile din sectorul termoenergetic al Republicii Moldova au achitat 99,98% din costul gazelor consumate, ceea ce este cu 0,07 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2018, când încasările plăților pentru gaze naturale consumate au constituit 99,91%.

Anul trecut operatorii sistemelor de distribuție SA ”Moldovagaz” au deconectat 5.559 de consumatori finali rău-platnici pentru neonorarea în termen a obligațiilor de plată în valoare totală de 20,7 milioane de lei.

Totodată, 2.822 de consumatori finali au fost trecuți la plata preventivă pentru consumul de gaze naturale, drept consecință a deconectării anterioare a instalațiilor de gaze naturale ale acestora pentru încălcarea clauzelor contractuale.