De la lansarea Programului guvernamental ”Prima Casă” și până în prezent, prin intermediul acestuia au fost procurate 4.063 locuințe.

Potrivit Ministerului Finanțelor, peste 50 la sută din numărul total de beneficiari primesc ajutor din partea statului pentru acoperirea parțială a cheltuielilor suportate pentru achitarea creditului ipotecar.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2.031.216.639,86 lei, în timp ce valoarea totală a garanțiilor active constituie 1.015.608.319,93 lei.

Din 4.063 beneficiari 2849 sunt familii, iar 1.214 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a acestora este de 31,3 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 575 persoane beneficiază de compensații de la bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1.456 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 279 – în cadrul programului Prima Casă 4.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 59,962 m.p., în timp ce valoarea medie a locuințelor procurate constituie 592,0 mii lei. Totodată, 3.809 locuințe au fost procurate în zonele urbane, iar 253 în zonele rurale. Din acestea, 3.746 locuințe procurate sunt apartamente, iar 317 sunt case de locuit individuale.

În prezent, 30 de cereri se află la etapa de analiză, altele 14 sunt acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție, iar 16 cereri au fost prezentate pentru examinare. Alte 21 de garanții au fost stinse pe motivul rambursării anticipate a creditului.