Încasările la Bugetul Public Național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit anul trecut 47,3 miliarde lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 6,7 miliarde lei sau cu 16,7 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, la Bugetul de stat s-au încasat 20,1 miliarde lei, ceea ce constituie cu 3 miliarde lei mai mult comparativ cu anul 2020, sau o creștere de 17,7%.

La bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de 5,2 miliarde lei, ceea ce reprezintă cu 1 miliard de lei mai mult sau cu 25,1 %.

De asemenea, la Bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat peste 16,4 miliarde lei, ceea ce constituie cu 2 miliarde lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 13,9 %.

Totodată, la Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat circa 5,6 miliarde lei, ceea ce constituie cu 700,2 milioane lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2020 sau cu 14,4 %.