Peste 4.600 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat de la începutul anului 2021, a informat instituția.

SFS a identificat 1.617 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile urmare a măsurilor de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

Totodată, la 163 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 145,9 mii lei, penalități – 14,7 mii lei și amenzi – 29,4 mii lei.

Pe parcursul anului 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 4.608 contracte de locațiune/chirie.