Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că începând cu 1 ianuarie au fost depuse 4.637 de cereri din mai bine de 18.000 prognozate pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă. Precizăm că din numărul total de cereri depuse, 1.901 sunt depuse online prin intermediul site-ului Casei Naţionale de Asigurări Sociale www.cnas.md, iar 2.736 de cereri – pe suport de hârtie la subdiviziunile teritoriale.

Reamintim că, de la 1 ianuarie 2021 se reexaminează pensiile pentru limită de vârstă a beneficiarilor de pensii, care și-au stabilit dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 7 la 10 ani.

Menționăm că, noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi copia buletinului de identitate la organul teritorial de asigurări sociale. Majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea venitului asigurat.

Având în vedere pericolul răspândirii pandemiei de coronavirus şi pentru a reduce fluxul de beneficiari la ghișeele subdiviziunilor teritoriale, Casa Naționale de Asigurări Sociale îndeamnă beneficiarii de pensii să depună cererea de reexaminare a pensiei online, accesând bannerul ”e-Cerere Reexaminare pensie” pe site-ul CNAS, www.cnas.md.

Astfel, după ce accesaţi bannerul ”e-Cerere Reexaminare pensie” introduceți IDNP-ul solicitantului și data nașterii. Verificați corectitudinea datelor introduse. Bifați toate opțiunile existente, referitor la securitatea datelor cu caracter personal și acceptarea cererii. Introduceţi codul de verificare. Tastaţi butonul ”Aplică”. În final apare ”Rezultatul cererii”.