Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 3,23  miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,61 miliarde lei. Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat ”Prima casă” constituie 52,3 milioane lei.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor, din numărul total al beneficiarilor, 1.045 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 2.569 – în cadrul programului Prima Casă 3, 892 – în cadrul programului Prima Casă 4, iar 16 – în cadrul programului Prima Casă 5.

Din cei 6.235 beneficiari, 4.288 sunt familii, iar 1.947 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,4 ani. Valoarea medie a locuințelor procurate este de 618,83 mii lei. Din numărul total de locuințe procurate, 5.829 sunt amplasate în zonele urbane, iar 406 - în zonele rurale. 5.692 locuințe procurate sunt apartamente, iar 543 - case de locuit individuale.

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental ”Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.