Biroul Național de Statistică a prezentat datele finale privind eliberarea autorizațiilor de construire în 2019.

Potrivit instituției, anul trecut s-au eliberat 3.096 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale. Cifra este în scădere cu 5,2% față de anul 2018.

După mediul de rezidenţă, în 2019, în mediul urban au fost eliberate 1.626 autorizații de construire. Comparativ cu anul precedent acest indicator a scăzut cu 3,7%. În mediul rural au fost eliberate 1.470 autorizații sau cu 6,8% mai puţin față de anul 2018.

Distribuţia în profil regional evidenţiază scăderea în 2019 a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale în următoarele regiuni: în mun. Chişinău (cu 147 autorizaţii), în regiunea Nord (cu 28 autorizaţii), în regiunea Sud (cu 19 autorizaţii).

Creştere s-a înregistrat în UTA Găgăuzia (cu 58 autorizaţii) şi în regiunea Centru (cu 18 autorizaţii).

Pentru clădirile nerezidențiale, în anul 2019, a scăzut numărul autorizaţiilor de construire în regiunea Centru (cu 79 unităţi), în regiunea Sud (cu 18 unităţi), în mun. Chişinău (cu 10 unităţi), în regiunea Nord (cu 9 unităţi).

În UTA Găgăuzia s-au eliberat cu 64 autorizaţii de construire a clădirilor nerezidenţiale, mai mult faţă de anul 2018.