Pe parcursul anului 2020 serviciile publice electronice au fost utilizate pe larg de către cetățeni. Potrivit unor date publicate de Agenția de Guvernare Electronică, prin Serviciul Guvernamental de Semnătură Electronică (MSign) au fost aplicate cu succes peste 20 milioane de semnături.

Per lună, au fost înregistrate, în medie, circa 1,86 milioane operațiuni de semnare electronică pe lună. Prin urmare, fată de anul 2019 se atestă o creștere semnificativă, când lunar erau aplicare câte un milion de semnături. În prezent, în MSign au fost integrate în jur de 82 sisteme informaționale, dintre care aproximativ 71 sunt deținute de instituții publice și 11 de agenți economici.

Totodată, Portalul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) a înregistrat peste 19,28 milioane de tranzacții de la lansarea acestuia în septembrie 2013. Zilnic prin MPay se înregistrează peste 7.400 tranzacții. La MPay sunt conectate 1.511 autorități/instituții prestatoare de servicii publice, dintre care 1.425 sunt grădinițe, 31 școli, iar 43 sunt instituții prestatoare de servicii publice și 14 prestatori de plată.

În anul 2020 au fost integrate cu MPay peste 86 servicii publice administrative, prestate de Agenția Servicii Publice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Casa Națională de Asigurări Socile, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Afacerilor Eexterne și Integrării Europene, Agenția Națională a Arhivelor.

La fel, pe parcursul anului 2020 au fost realizate peste 48 milioane de interogări în Platforma Guvernamentală de Schimb de Date și Interoperabilitate (MConnect), ceea ce constituie o medie de peste 140 mii pe zi. În prezent, pe Platforma MConnect sunt conectate 71 de entități, dintre care 45 sunt autorități publice, circa 200 de notari, 26 de companii din sectorul privat, dintre care 16 din domeniul financiar și 10 sunt companii de asigurări.