Casa Națională de Asigurări Sociale a anunțat că 18.401 pensionari, cu pensia stabilită după 1 ianuarie 1999, cu un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă de la 7 până la 10 ani, au obţinut în anul 2021 majorarea pensiei după ce au solicitat reexaminarea ei. Mărimea medie a pensiei dupa reexaminare constituie 5.325 lei, comparativ cu cea de 2.833 lei de până la reexaminare.

Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la casa teritorială de asigurări sociale. De menţionat, că majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea venitului asigurat.

Reamintim pensionarilor care muncesc în continuare şi pe parcursul anului curent vor avea dreptul la reexaminare, având un stagiu de cotizare de 7 ani după ieşirea la pensie, că există două modalităţi de a depune cererea pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă.

Prima modalitate nu necesită deplasarea la casa teritorială de asigurări sociale. Cererea se depune online prin intermediul site-ului oficial al CNAS www.cnas.md,  accesând butonul ”e-Cerere Reexaminare pensie” sau prin portalul guvernamental al serviciilor publice www.servicii.gov.md.

Cererea pentru reexaminarea pensiei poate fi depusă şi pe suport de hârtie. Solicitantul se prezintă la CTAS, conform vizei de domiciliu, cu buletinul de identitate în original și copie. De asemenea, cererea pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă poate fi depusă la subdiviziunea teritorială a CNAS de un reprezentat desemnat prin procură.

Cei care nu au întrunit condiţiile necesare pentru reexaminarea pensiei pentru limita de vârstă, trebuie să știe că, conform Legii 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, următoarea etapă de examinare a pensiei va avea loc de la 1 ianuarie 2022 pentru pensionarii cu un stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă de la 5 până la 7 ani. Iar ultima reexaminare a pensiilor va avea loc de la 1 ianuarie 2023 pentru pensionarii cu un stagiu de cotizare, după ieşirea la pensie, de la 2 până la 5 ani.