Peste 11. 500 de infracțiuni au fost înregistrate în țară de la începutul acestui an, 31% revenind municipiului Chișinău. Datele se conțin în Raportul privind activitatea Poliției în primele 6 luni ale anului 2021.

Potrivit raportului, fenomenul infracțional a înregistrat o creștere cu 3,89%, comparativ cu perioada analogică a anului precedent (11.130). Din numărul total de infracțiuni (11.563), au fost trimise procurorului 7679 cauze penale (65,53%), iar 4961 (42,9%) au fost trimise în judecată.

Datele arată că fenomenul infracţional se caracterizează prin forme de abateri penale ușoare și mai puțin grave, ponderea acestor fapte pe fondul infracțional general fiind de 83%.

Comparativ cu perioada analogică a anilor 2016 – 2020, categoriile de infracțiuni nu au cunoscut devieri semnificative. În perioada 6 luni ale anului 2021, criminalitatea a înregistrat diminuarea infracțiunilor din categoriile celor deosebit de grave cu -14,9% și mai puțin grave cu -1,88%. Infracțiunile din categoria celor grave au înregistrat creștere cu +20%, iar cele ușoare cu +9,01%. Din numărul total de infracțiuni, 46% îi revin infracțiunilor patrimoniale, 23% infracțiunilor în domeniul transporturilor, 5% contra securității publice, 5% infracțiunilor contra familiei și minorilor.

În comparație cu perioada analogică a anului precedent, se atestă creșteri la unele genuri de infracțiuni: contra patrimoniului cu 1,25%; contra sănătății publice cu 1.17%; informatice cu 83,33%; în domeniul transportului cu 10,2%; contra securității publice cu 8,67%; contra justiției cu 18,42%; contra autorităților publice cu 18,94%. Infracțiunile contra vieții și sănătății, contra libertății, contra drepturilor politice, contra familiei și minorului, ecologice, economice, au înregistrat diminuări care oscilează între 3 - 33%.

Conform criteriului de divizare regională a infracționalității, se atestă că fenomenul infracțional este concentrat în mediul urban, în proporție de 60%.

Pe criteriul regional, cele mai multe infracțiuni au fost înregistrate în mun. Chișinău – 3.612, urmat de subdiviziunile regiunii Nord – 2.915, Centru – 2.636, Sud – 1.618, DP UTA Găgăuzia – 574 și Bender – 66 infracțiuni.

Rata criminalităţii la nivel naţional în perioada analizată, conform Recensământului Populației și al Locuințelor 2014, constituie 33,98, fiind cu 4,44% mai mare față de perioada analogică a anului precedent

Cele mai afectate unități administrativ-teritoriale din punct de vedere a ratei criminalității sunt municipiile Chișinău, Bălți, precum și raioanele Dondușeni, Comrat, Cantemir, Ceadîr-Lunga, Basarabeasca, Cahul.

Conform informațiilor extrase din BCD a STI al MAI, în perioada de raport, în comiterea infracțiunilor au fost stabilite 6210 persoane. Din ele, 208 minori cu vârstele între 14 – 15 ani, 278 minori cu vârstele între 16 – 17 ani. Din numărul total de persoane care au săvârșit infracţiuni, 133 nu sunt la prima abatere. Totodată, 54 de persoane sunt străini şi/sau persoane fără cetăţenie.