Persoanele înaintate în funcția de membru al organului de conducere al băncii și/sau de către persoanele care dețin funcții-cheie vor putea solicita aprobarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în formă electronică.

BNM a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare.

Astfel, potrivit proiectului, pentru membrii organului de conducere al băncii (membrii consiliului băncii și al organului executiv), persoanele care dețin funcții-cheie, conducătorii sucursalei băncii din alt stat cererea și setul necesar de documente și informații se vor depune în format electronic. Lichidatorul băncii în proces de lichidare, va putea depune cererea în format electronic sau pe suport hârtie, în funcție de circumstanțele aferente numirii acestuia.

De asemenea, proiectul hotărârii stabilește unele particularități de depunere a cererii și a documentelor necesare pentru solicitarea aprobării. Astfel, documentele care potrivit regulamentului pot fi prezentate în copie vor fi autentificate prin semnătura electronică a persoanei împuternicite de bancă. Documentele care atestă lipsa antecedentelor penale, lipsa datoriilor față de bugetul de stat, precum și chestionarul îndeplinit pentru persoana, pentru care se solicită aprobarea, se vor prezenta în formă scanată prin intermediul portalului, iar originalul acestora se va păstra la bancă. În caz de necesitate, BNM va solicita prezentarea acestora în original.

De menționat că, pentru facilitarea utilizării cerințelor tehnice și a drepturilor de acces, pașii necesari privind modalitatea de prezentare și recepționare în format electronic a cererilor sunt  reflectați în ghidurile de utilizare a aplicației, care vor fi disponibile pe portalul WEB al sistemului informatic.