Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător au declarat, pentru perioada fiscală 2019, venituri în sumă de 427,3 miliarde lei și cheltuieli de 394,7 miliarde lei. Comparativ cu anul 2018, veniturile acestora au crescut cu 34,5 miliarde lei (+8,78%), iar cheltuielile au crescut cu 31,3 miliarde lei (+ 8,61%).

Suma totală a impozitului pe venit, calculat pentru 2019, a constituit 4,18 miliarde lei, fiind în creștere cu 8,2 milioane lei sau cu 24%, față de anul 2018. Potrivit Seviciului Fiscal de Stat, majorarea denotă o creștere a valoarii adăugată înregistrată în ansamblu pe economia națională, drept urmare a sporirii eficienței (rentabilității) afacerilor, dar și a diminuării treptate a ponderii economiei tenebre.

Principalele ramuri ale economiei naționale care au înregistrat impozit pe venit calculat spre plată sunt:

  • domeniul comerțului, 36%;
  • industria prelucrătoare, 11%;
  • activităţi financiare şi asigurări, 10%;
  • construcţii, 9%;
  • agricultura și silvicultura, 5%.

În total, la Serviciul Fiscal de Statu au fost depuse 101.587 declarații cu privire la impozitul pe venit completate de către persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, adică cu peste 46 mii declarații mai puțin față de 2018. Această situație este cauzată de faptul că pentru perioada anului 2018 persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător au avut obligația de a prezenta două declarații cu privire la impozitul pe venit, iar în 2019 – doar una.

Din numărul total de declarații prezentate pentru perioada fiscală 2019,  52,5 la sută au fost depuse în mod electronic, iar 47,5 %, pe suport de hârtie.