Personalul încadrat în cabinetul președintelui Parlamentului, preşedintelui Republicii Moldova, prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor și miniştrilor ar putea avea dreptul de a exercita activitate remunerată în cadrul consiliului de administraţie al întreprinderii de stat şi în cadrul consiliului societăţii pe acţiuni în care statul deţine o cotă parte din capitalul social. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat, recent, în Parlament.

Potrivit legislației în vigoare, Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, asigură implementarea politicii statului în domeniile administrării proprietăţii publice, în calitate de fondator al întreprinderilor de stat sau deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, în modul stabilit şi în limitele competenţelor atribuite de cadrul normativ.

În conformitate cu Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Consiliul de administrație este organul colegial de administrare a întreprinderii de stat/municipal care reprezintă interesele statului. Autorul inițiativei legislative spune că normele actuale limitează într-o anumită măsură dreptul personalului încadrat în cabinetului persoanelor cu funcții de demnitate publică, de a exercita și alte activități remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract de caracter civil în întreprinderi de stat.

Cu toate acestea, cadrul normativ prevede situații când persoana angajată într-o autoritate publică centrală, are dreptul de a exercita activitate remunerată în cadrul consiliilor de adminsitrație al întreprinderilor de stat/societăților pe acțiuni. De exemplu, acest drept îl au funcționarii publici și secretarii de stat.