Decizia Consiliului Superior al Magistraturii privind angajarea unui inspector-judecător a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel, persoanele care vor să se înscrie în concurs, o pot face până în data de 2 martie.

La cererea de participare trebuie să fie anexate următoarele documente:

  • copia buletinului de identitate;
  • curriculum vitae;
  • fişa personală, conform modelului plasat pe pagina web a CSM, la rubrica ”Informaţii” – ”Modele de acte”;
  • certificatul medical (formular eliberat de Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii);
  • copia diplomei de licenţă;
  • cazierul judiciar;
  • copia carnetului de muncă (pentru perioada de până în data de 28 decembrie 2018), precum și adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul care confirmă vechimea în muncă;
  • declaraţia de avere și interese personale;
  • referinţă de la ultimul loc de lucru;
  • fotografie color 40x50 mm.

În funcția de inspectorul-judecător poate fi numită persoana care deţin diploma de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin 7 ani şi o reputaţie ireproşabilă. La fel, o condiție obligatorie este ca persoana să nu fi exercitat funcţia de judecător pe parcursul ultimilor trei ani.

Mai multe detalii despre concurs vedeți aici.