Noul proprietarul va trebui să notifice asociația de proprietari din condominiu despre dobândirea proprietății asupra unității în termen de o săptămână de la dobândire, anexând copia oricărei dovezi satisfăcătoare în acest sens. 

Potrivit proiectului de Lege cu privire la condominiu, proprietarul care nu a notificat asociația în modul stabilit este decăzut din dreptul de a cere anularea hotărârilor adunării generale, inclusiv fiindcă fostul proprietar a votat în locul său, precum și de a invoca alte încălcări ale drepturilor sale ori altor inconveniențe pe care le suferă dacă ele sunt cauzate din neîndeplinirea obligației de notificare în modul stabilit. 

Dacă proprietarul nu a notificat asociația, aceasta are dreptul să solicite dovezi suficiente privind proprietarul actual de la proprietarul anterior, de la presupusul nou proprietar ori de la posesorul de fapt al unității. 

Dacă în termen de o săptămână de la solicitare, asociația nu primește dovezi suficiente privind proprietarul actual al unității, asociația are dreptul să solicite o informație oficială din registrul bunurilor imobile și să ceară rambursarea cheltuielilor suportate în solidar de la proprietarul anterior și de la proprietarul actual al unității.