Deputații vor să impună o nouă regulă de înregistrare a modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat în cazul înstrăinării/dobândirii părții sociale asociate persoanelor juridice sau întreprinzătorilor individuali. Mai exact, conform unui proiect de lege înregistrat în Parlament, se propune ca ambele părți, inclusiv persoana care a vândut cota parte, să fie obligate să depună la organul înregistrării de stat documentele care justifică tranzacția și să fie responsabile de înregistrarea modificărilor în termen limită.

Astfel, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali ar putea prevede că pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat privind înstrăinarea/dobândirea părţii sociale, părțile depun la organul înregistrării de stat documentele enumerate la art.17 din Lege și actul juridic de înstrăinare/dobândire autentificat notarial, a hotărârii judecătoreşti sau certificatului de moştenitor. Informația va trebui de prezentat în termen de 15 de zile din data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat.

În prezent, Legea spune că persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile din data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea.

Totuși, autorii proiectului spun că au fost reclamate și constatate numeroase cazuri de eschivare de la efectuarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat în cazul înstrăinării/dobîndirii părții sociale a întreprinderii. Prin urmare, sunt săvârșite numeroase cazuri de escrocherie, spălări de bani și falsificări de acte de către întreprinderile fantome sau dobânditori de întreprinderi de rea credință, proiectul are drept scop stabilirea unui cadru legal care să preîntâmpine săvârșirea acestor infracțiuni. Deputații nu au prezentat, însă, cifre exact privind această problemă.

Totodată, în proiect se propune ca înstrăinătorul care deține cota majoritară în întreprindere să poată dispune revocarea administratorului. Acest fapt va fi consemnat într-un proces verbal.