Persoanele rezidente care și-au pierdut locul de muncă din cauza COVID-19 vor primi subvenții de la stat. O decizie în acest sens a fost luată de Guvern.

Potrivit documentului, subiecți ai subvenției sunt persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenți ai Republicii Moldova, ale căror cerere a fost evaluată pozitiv şi care au obţinut aprobarea pentru subvenţionare ca urmare a angajării de către acestea a persoanelor care fac parte din următoarele categorii:

  • persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale aferente categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de contract individual de muncă), codului 105 (persoană angajată prin contract civil), codului 123 (persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate;
  • persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Cuantumul subvenției se va stabili în funcție de categoria angajatului, după cum urmează:

  • persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale – 50% din suma impozitelor declarate și achitate aferente plăților salariale calculate în perioada pentru care se solicită subvenția, dar nu mai mult de 1000 de lei lunar per salariat;
  • persoanele cu dizabilități, cu excepția celor angajate în cadrul întreprinderilor specializate, după cum urmează:

a) cu dizabilitate severă – 100% din suma impozitelor declarate și achitate aferente plăților salariale calculate în perioada pentru care se solicită subvenția, dar nu mai mult de 2000 de lei lunar per salariat;

b) cu dizabilitate accentuată – 50% din suma impozitelor declarate și achitate aferente plăților salariale calculate în perioada pentru care se solicită subvenția, dar nu mai mult de 1000 de lei lunar per salariat.

  • persoanele cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor specializate, după cum urmează:

a) cu dizabilitate severă – 300% din suma impozitelor declarate și achitate aferente plăților salariale calculate în perioada pentru care se solicită subvenția, dar nu mai mult de 6000 de lei lunar per salariat;

b) cu dizabilitate accentuată – 260% din suma impozitelor declarate și achitate aferente plăților salariale calculate în perioada pentru care se solicită subvenția, dar nu mai mult de 5200 de lei lunar per salariat;

c) cu dizabilitate medie – 230% din suma impozitelor declarate și achitate aferente plăților salariale calculate în perioada pentru care se solicită subvenția, dar nu mai mult de 4600 de lei lunar per salariat.

Perioada de acordare a subvenției pentru fiecare categorie de angajați este stabilită după cum urmează:

  • persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale – pentru durata primelor 12 luni de la angajare, începând cu luna următoare lunii angajării;
  • persoanele cu dizabilități, cu excepția celor angajate în cadrul întreprinderilor specializate, după cum urmează:

a) persoanele angajate până la data de 1 ianuarie 2021 – începând cu data de 1 ianuarie 2021 până la încetarea relațiilor de muncă;

b) persoanele angajate începând cu data de 1 ianuarie 2021 – începând cu luna următoare lunii angajării până la încetarea relațiilor de muncă;

  • persoanele cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor specializate, după cum urmează:

a) persoanele angajate până la data de 1 mai 2021 – începând cu data de 1 mai 2021 până la încetarea relațiilor de muncă;

b) persoanele angajate începând cu data de 1 mai 2021 – începând cu luna următoare lunii angajării până la încetarea relațiilor de muncă.

În cazul încetării relațiilor de muncă de către persoana vizată, ultima lună pentru care se acordă subvenția este luna încetării relațiilor de muncă.

Potrivit Guvernului, în acest sens urmează să fie alocați 200 milioane lei. Pe parcursul anului 2020, numărul șomerilor înregistrați la oficiile forței de muncă anul trecut a constituit 50,2 mii persoane și s-a majorat de circa 1,6 ori față de anul 2019. Rata șomajului la nivel de țară în trimestrul IV 2020 a înregistrat valoarea de 4,3%. Potrivit datelor existente, numărul șomerilor înregistrați în luna ianuarie 2020 a constituit 16.599 persoane, iar în ianuarie 2021 – 25.525 persoane.