Persoanele asigurate în sistemul public de asigurări sociale, din venitul asigurat al cărora au fost calculate şi achitate la BASS, în perioada anilor 2009-2016, contribuţii individuale de asigurări sociale şi care au depăşit mărimea contribuţiilor individuale stabilite anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale, pot solicita rambursarea contribuţiilor achitate în plus.

Casa Naţională de Asigurări Sociale susține că acestea sunt în drept să depună, pe parcursul anului 2019, o cerere-tip la structura teritorială a CNAS din raza domiciliului pentru a beneficia de rambursarea contribuţiilor individuale virate în plus. Cererea-tip va fi însoţită de copia documentului ce identifică persoana asigurată.

În cazul în care se constată temeinicia solicitării, suma virată în plus se rambursează asiguratului prin transfer la contul bancar la instituţia financiară selectată de persoana asigurată.

Pe parcursul anului 2019, pot solicita rambursarea contribuţiilor persoanele asigurate, care au înregistrat surplus la contribuţii individuale achitate pentru anul 2016.