Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis prelungirea până în data de 20 aprilie a perioadei de desemnare a administratorilor temporari ai BC ”Moldindconbank” S.A.

Administratorii temporari își exercită mandatul în cadrul intervenției timpurii instituite anterior la BC ”Moldindconbank” S.A.

Totodată, în prezent Banca Națională este în proces de examinare a unor candidați la funcția de membru al Comitetului executiv al băncii, aprobarea cărora va permite asigurarea ieșirii băncii din regimul de intervenție timpurie.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.