Pentru prima dată în istoria țării, Președintele Uniunii Avocaților ar putea fi ales în mod electronic la începutul lunii decembrie. Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat în ședința extraordinară din 12 octombrie Hotărârea privind convocarea congresului și alte Hotărâri privind desfășurarea acestuia.

Potrivit Hotărârilor aprobate, lucrările Congresului se vor desfășura 1 decembrie, ora. 10:00 – 3 decembrie, ora 18:00. În cazul neîntrunirii cvorumului, lucrările Congresului repetat se vor desfășura în perioada 6 decembrie, ora 10:00 - 8 decembrie, ora 18:00.

Exercitarea dreptului de vot în cadrul Congresului se va realiza prin intermediul mijloacelor electronice, precum și prin oferirea posibilității avocaților cu dreptul de a participa la Congres (dar fără posibilități tehnice) de a beneficia de asistență tehnică la sediul UAM (str. București 46, Chișinău) pentru a-și utiliza/exercita votul în cadrul Congresului.

Pentru lucrările Congresului, în cadrul ședinței din 12 octombrie, Consiliul UAM a aprobat următoarea Ordine de zi:

  • Alegerea Președintelui UAM. Candidații urmează să depună la sediul UAM (str. București 46, Chișinău) sau prin e-mail (uniunea.avocaților.rm@gmail.com) cerere scrisă de participare la alegeri, cu anexarea platformei electorale până în 15 noiembrie.
  • Alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat (6 persoane). Candidații urmează să depună la sediul UAM (str. București 46, Chișinău) sau prin e-mail (uniunea.avocaților.rm@gmail.com) cerere scrisă de participare la alegeri, cu anexarea platformei electorale până în 15 noiembrie.
  • Delegarea către Consiliul UAM a împuternicirilor de aprobare a modificărilor la Statutul profesiei de avocat și la Codul deontologic al avocaților;
  • Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Consiliul UAM;
  • Aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a UAM în 2020;
  • Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia pentru Etică și Disciplină;
  • Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat;
  • Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de cenzori;
  • Diverse.

Comisiile urmează să prezinte rapoartele anuale de activitate până în 1 noiembrie.

Până la 23 noiembrie, pot fi formulate și expediate (uniunea.avocaților.rm@gmail.com) propuneri pentru modificarea/completarea Ordinii de zi.