Anul trecut, în categoria contravențiilor ce afectează activitatea de întreprinzător au predominat încălcările cu privire la modul de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor, precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.

În cazul contravenţiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare au fost constatate 38,4 mii contravenții și ulterior, au fost adoptate 37,9 mii decizii de aplicare a pedepsei. Principala sancțiune pentru această categorie de contravenții a fost amenda, concomitent pentru 673 contravenții a fost aplicată confiscarea, iar în cazul a 59 a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului.

Anul trecut au predominat încălcările ce țin de modul de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor, precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale, fiind aplicate amenzi în circa 9,4 mii cazuri. Amenzile privind încălcarea regulilor vamale au constituit 19,7% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, după care urmează desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător - 18,1% și încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control - 15,9%. Amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor privind vinieta au constituit 6,3% în structura amenzilor, iar pentru încălcarea regulilor de comerț – 3,2% din amenzi.