Consiliul Concurenței a anunțat că analizează două operațiuni de concentrare economică nenotificate.

Într-un caz sunt vizate întreprinderile ”Iu Trans Grup” SRL și ”Elanfencom” SRL. Prima este prezentă pe piața transportului auto internațional de mărfuri, iar a doua pe piața comercializării cu ridicata a fructelor și legumelor.

În al doilea caz sunt implicate întreprinderile ”Bioproduct Group” SRL și ”Fabrica de Materiale de Construcție” SRL. Prima companie este intermediar în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții, iar genul principal de activitate celei de-a doua companii este extragerea nisipului şi pietrişului.

Companiile implicate riscă sancțiuni pentru nenotificarea Consiliului cu privire la operațiunile de concentrare economică.

Totuși, instituția este interesată în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.