Confederația Națională a Patronatului din Moldova se arată nemulțumită de procedura de achiziții publice în selectarea prestatorilor de servicii medicale. O opinie în acest sens a fost emisă în contextul lansării discuțiilor privind elaborarea criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (AOAM).

Potrivit patronatelor, divergențele de opinii sunt generate de înțelegere/interpretare diferită a sensului articolului 12 (3) alin. 1) din Legea 1585/1998, care prevede că CNAM este obligată să încheie cu prestatorii de servicii medicale, selectați conform criteriilor aprobate de Guvern, contracte de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale). În cadrul mai multor dezbateri la acest subiect s-a invocat că procedura achizițiilor publice nu poate fi aplicată contractelor cu prestatorii de servicii medicale în cadrul SAOAM. Atribuirea acestora este prevăzută de Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Procedura de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul SAOAM efectuată până în prezent a purtat un caracter lipsit de transparență, fiind realizat și în lipsa unor criterii certe, adaptate necesităților sociale, spune CNPM. 

În final, patronatele afirmă că aplicarea unui sistem transparent și obiectiv de selectare și contractare a prestatorilor de servicii medicale este stringent necesară pentru asigurarea protecției interesului pacientului de a beneficia de cele mai sigure și calitative servicii oferite în cadrul Programului Unic. Opinia completă poate fi accesată aici.