Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea unui nou seminar de instruire, cu genericul: ”Participarea Operatorilor Economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”.

De această dată, seminarul este destinat operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice.        

Instruirea va avea loc la data de 3 decembrie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet.

Doritorii de a participa la instruire se pot înregistra în lista participanților la adresa de

e-mail: cristina.bulhac@tender.gov.md(link sends e-mail), indicând următoarele date: 

  • numele, prenumele participantului;
  • denumirea operatorului economic;
  • date de contact și adresa de e-mail a participantului.