Participarea apărătorului persoanei în privința căruia a fost pornit procesul contravențional la examinarea cauzei în instanța de judecată, dacă se solicită aplicarea sancțiunii sub formă de arest contravențional, va fi obligatorie.

Măsura este prevăzută în proiectul de modificare consolidată a Codului Contravențional, prezentat pentru consultări publice.

Potrivit documentului, se propune modificarea articolului 455 alineatul (5), prin adăugarea după cuvintele ”participarea făptuitorului” a textului ”și a apărătorului acestuia”, iar după cuvintele ”rea-voință a făptuitorului” a cuvintelor ”și nici a apărătorului acestuia”.

În prezent, articolul a cărui modificare este propusă prevede că ”În cazul în care se solicită aplicarea sancțiunii arestului contravențional, participarea făptuitorului la şedința de judecare a cauzei contravenționale este obligatorie. Neprezentarea cu rea-voință a făptuitorului permite aplicarea sancțiunii arestului contravențional în absența acestuia.” Prin urmare, această obligativitate se va impune și avocatului.

Ministerul subliniază în Nota informativă că această garanție procesuală este propusă în contextul în care, legislația contravențională nu prevede astfel de garanții pentru persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional și care riscă a fi sancționată cu arestul contravențional, sancțiune la fel de punitivă ca arestul penal, la aplicarea căruia în mod obligatoriu participă și apărătorul persoanei reținute.