Partenerii în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat nu vor mai beneficia de restituirea TVA la investiții capitale și nici de scutiri TVA fără dept de deducere la mărfurile și serviciile importate. Un deputat propune abrogarea a două articole din Codul fiscal.

Aceste modificări sunt incluse în același proiect de lege care prevede anularea facilităților fiscale pentru activitățile jocurilor de noroc.

Prin proiect se propune abrogarea art. 1014 și art. 103 alin. (98) din Cod. Ambele prevederi au fost aprobate în decembrie 2017, fiind în vigoare din ianuarie 2018.

Articolul 1014 prevede în prezent că partenerii în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat care, începând cu 1 ianuarie 2018, efectuează investiții (cheltuieli) capitale destinate implementării parteneriatelor public-private e au dreptul la restituirea sumei TVA, achitată prin cont bancar, aferentă acestor investiții (cheltuieli) capitale. Dreptul la restituirea TVA poate fi realizat indiferent de momentul punerii în exploatare a obiectului investițiilor (cheltuielilor) capitale. Restituirea TVA se efectuează într-un termen ce nu depășește 45 de zile de la data depunerii cererii, dar numai subiectului care dispune de decizie de restituire a TVA în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea contribuabilului, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al subiectului respectiv.

Articolul interzice restituirea TVA în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a TVA, inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.

Autorul propunerii de abrogare a acestui articol susține că agenții economici urmează să beneficieze de prevederile generale de restituire a TVA la investițiile capitale (art. 1011 Cod fiscal).

Al doua prevedere propusă pentru abrogare stabilește că se scutesc de TVA fără drept de deducere mărfurile și serviciile importate de către parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din lista lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat și destinate nemijlocit implementării proiectelor de parteneriat public-privat de interes național.

Autorul a menționat în susținerea acestei propuneri că serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat, gestionate de ”Loteria Națională a Moldovei” au fost efectuate prin intermediul parteneriatului public privat, fiind scutite de TVA.