Parlamentul va opera unele modificări tehnice la bugetul de sat, necesare pentru a aplica noua modalitate de indexare a pensiilor începând cu 1 aprilie.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, Comisia economie, buget și finanțe a aprobat  raportul la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021.

Amendamentele urmăresc ajustarea surselor de finanțare a deficitului bugetar la deficitul modificat, reflectarea alocațiilor suplimentare de la bugetul de stat pe subprograme de cheltuieli și conform Clasificației funcționale, ajustarea plafonului datoriei de stat interne.

Proiectul urmează a fi prezentat în plenul Legislativului.

Amintim că, în data de 12 martie, Parlamentul a adoptat Legea privind modificarea unor acte normative prin care se instituie un nou mecanism de indexare a pensiilor. Potrivit modificărilor, în aprilie, coeficientul de indexare a pensiilor va constitui media creșterii anuale a indicelui prețurilor de consum pentru ultimii trei ani, iar în octombrie – rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs.

Mecanismul de indexare va fi aplicat pentru circa 731.364 beneficiari, inclusiv 662.475 beneficiari de pensii și 68.889 beneficiari de alocații sociale de stat.

Cheltuielile necesare pentru indexarea pensiilor și unor prestații sociale la 1 aprilie și la 1 octombrie constituie 702 miliarde de lei, dintre care 94 miliarde de lei au fost prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2021, iar mijloacele financiare suplimentare în mărime de 608 miliarde de lei vor constitui transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat. Sursele de acoperire ale acestora vor fi suplinite din contul deficitului bugetar cu acoperire din contul datoriei interne.