Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat raportul cu privire la instituirea unei comisii parlamentare speciale, care va realiza selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului. Aceasta urmează a fi alcătuită din membri ai Comisiei drepturile omului și relații interetnice și ai Comisiei juridice, numiri și imunități.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, Comisia va desfășura concursul public, va selecta și va propune Parlamentului candidații pentru funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman).

De menționat că, în data de 4 februarie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea privind încetarea mandatului Avocatului Poporului înainte de termen și a declarat vacantă funcția de Avocat al Poporului.

Interimatul funcției de Ombudsman este exercitat de către Maia Bănărescu, avocatul poporului pentru drepturile copilului, până la numirea de către Legislativ a unei noi persoane în această funcție.