Parlamentul a votat un proiect de lege pentru interpretarea articolului 52 al Legii privind activitatea băncilor, în două lecturi.

Prin proiect se stabilește expres că în procedura de anulare, emitere, vânzare, răscumpărare și convertire a cotelor de participare deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului, banca va putea efectua operațiuni prin care dobândește dreptul de proprietate asupra acțiunilor nou-emise și înscrie în contul băncii doar în cazurile și condițiile stabilite în articolul 52 al Legii privind activitatea băncilor.

Necesitatea interpretării exacte a legii a fost argumentată prin faptul că viabilitatea și credibilitatea băncilor, acestea operând cu resurse bănești atrase de la public, sunt factori de un interes public major și, respectiv, se impun exigențe sporite privind reglementarea și supravegherea activităților bancare.

Proiectul a fost consultat cu Banca Națională a Moldovei, cu Asociația Băncilor din Moldova și băncile comerciale.