În Republica Moldova urmează a fi implementat un mecanism de profilaxie/prevenție contra unor posibile abuzuri din partea organelor de control. În ședința din 12 februarie, Parlamentul a aprobat un proiect de modificare a unor acte legislative și anume – Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și Codului contravențional. 

Proiectul introduce norme care se referă la obligația organului de control de a îndruma agentul economic prin elaborarea de ghiduri, note informative, în ajutorul celor verificați de către organele de control.

Documentul conține norma care permite părții afectate să recupereze prejudiciile cauzate de un inspector, care indică asupra unei relații asimetrice între organul de control și subiectul verificării, însemnând astfel o pârghie de responsabilizare mutuală.

Totodată, se precizează termenul de remediere acordat prin prescripțiile emise de inspectori care nu trebuie să fie mai mic de 30 de zile și cu posibilitatea de a fi extins până la 90 de zile, în funcție de complexitatea cazului.

Proiectul inserează norme noi în Codul contravențional în ceea ce privește Planul de remediere care se va aplica exclusiv în domeniul pasibil de sancțiuni în urma unor controale ale statului.

Rezultate scontate ale acestui proiect de lege sunt reglementarea unor instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii încălcărilor, informarea și consultarea agentului economic, oferirea posibilității de a se corecta în cazul unor devieri neînsemnate și unui termen adecvat pentru înlăturarea neajunsurilor.

Proiectul urmează a fi aprobat și în lectura a doua.