Comisia juridică, numiri și imunități a inițiat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din partea Parlamentului. La concurs poate participa persoana care:

  • este cetățean al Republicii Moldova;
  • nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
  • deține diplomă de licență în domeniul juridic sau echivalentul acesteia;
  • deține experiență în domeniul dreptului de cel puțin trei ani și are o activitate notorie în domeniu;
  • se bucură de o reputație ireproșabilă;
  • cunoaște limba română;
  • nu are în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție;
  • nu are antecedente penale, inclusiv stinse, despre săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere;
  • nu a fost concediată sau eliberată din funcție din motive imputabile;
  • nu are interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Candidații interesați pot depune dosarul de participare la concurs până în data de 13 decembrie. Actele pot fi depuse prin e-mail, prin poștă sau personal. Ce documente trebuie să conțină dosarul vedeți aici.