Părinții adoptivi vor primi statutul de persoană asigurată de către Guvern. O modificare legislativă în acest sens a fost elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Astfel, Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală urmează să fie completat cu un punct nou care stabilește că: ”Pentru părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, CNAM acordă/suspendă statutul de persoană asigurată de Guvern în baza cererii, adeverințelor de naștere ale copiilor, certificatului privind componența familiei și a atestatului de adoptator, după caz, prezentate de către persoana fizică”.

Statutului de persoană asigurată va fi acordat pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani. În prezent, norma legală spune că mamelor cu patru şi mai mulţi copii li se acordă acest statut de la nașterea/adoptarea celui de-al patrulea copil, pe termen nelimitat.

Modificările sunt propuse după ce Curtea Constituțională a stabilit că există un tratament diferențiat în materie de acordare a dreptului la AOAM din contul statului în raport cu tații și părinții adoptivi. Magistrații au spus că dreptul la asistență medicală trebuie să fie asigurat doar pentru persoana care exercită în mod nemijlocit educarea și creșterea copiilor.