Tot mai multe persoane beneficiază de ajutorul parajuriștilor. Potrivit informațiilor prezentate în Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat, în anul 2020 au fost înregistrate 12.519 cazuri de acordare a asistenței juridice primare garantate de stat, ceea ce constituie cu 707 cazuri mai mult, decât în anul 2019, fiind înregistrată o creștere de circa 6 %.

În 9.537 cazuri, adică 76 % din volumul total, asistența juridică primară a fost acordată de către parajuriști şi în 2.982 cazuri (31 %) de către avocații publici. Potrivit Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, această tendință se menține pe parcursul ultimilor trei ani și este determinată de creșterea constantă a numărului de parajuriști. Cu toate aceastea nu toate posturile de parajurist sunt ocupate. Din cele 62 de unități, efectiv au activat 52 de parajuriști.

Problema unităților vacante pentru poziția de parajurist rămâne actuală și pentru anul 2021. Lipsa de interes față de această poziție este determinată de mărimea cuantumului remunerației fixe lunare achitate parajuristului, care nu a fost revizuită niciodată. Prin urmare, prin hotărârea CNAJGS nr. 4 din 15.02.2013 cuantumul remunerației parajuriștilor a fost stabilit în mărime de 1.640 lei lunar (brut), după care nu a mai fost revizuit.