După jumătate de an, băncile licențiate în Republica Moldova au raportat activele totale în sumă de 94,7 miliarde lei, majorându-se pe parcursul semestrului I cu 4,6%, adică cu 4,1 miliarde lei. Datele au fost publicate, recent, de Banca Națională a Moldovei.

Soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 43,9% din totalul activelor sau 41,5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul ianuarie - iunie cu 2,8% sau 1,1 miliarde lei. Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul semestrului I al anului 2020 s-a majorat cu 4,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate industriei energetice, cu 57,8% sau 314,4 milioane lei și la creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului, cu 9,15% sau 570,9 milioane lei.

Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au avut o pondere de 15,6% (14,8 miliarde lei) din totalul activelor, fiind cu 2,6 p.p. mai mare în comparație cu sfârșitul anului 2019. Celelalte active, care constituie 40,5% (38,4 miliarde lei), sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci și în numerar.

În prima jumătate de an, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a majorat cu 0.25 p.p., constituind 8,7%. Indicatorul variază de la 3,3% până la 20,1%, în funcție de bancă.

La fel, creditele neperformante în valoare absolută s-au majorat cu 5,9% (201.0 mil. lei), constituind 3,6 miliarde lei. În perioada ianuarie – iunie s-a majorat și ponderea creditelor expirate, de la 4,8% până la 5,8%, în legătură cu înregistrarea restanțelor la plăți de către debitori.