Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) au scăzut cu aproape 7% în anul 2020 față de anul 2019. Datele au fost rezentate de Biroul Naţional de Statistică.

Anul trecut numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 57,2 mii întreprinderi, reprezentând circa 98,6% din numărul total de întreprinderi raportoare.

Numărul mediu al salariaților în ÎMM în perioada de referință a constituit 316,8 mii, deținând 60,1% din totalul numărului mediu de salariați al întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale ÎMM în această perioadă au însumat 150 112,1 mil. lei sau 39,3% din venituri din vînzări în total pe economie.

Analiza indicatorilor ÎMM arată că în 2020, veniturile din vînzări în medie pe o întreprindere au constituit 2 622,2 mii lei, cu 191,5 mii lei (sau 6,8 %) mai puțin față de anul 2019. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie pe un salariat au constituit 473,8 mii lei, cu 5,2 mii lei (sau 1,1 %) mai mult față de anul 2019, iar numărul de salariați în medie pe o întreprindere în anul 2020 a constituit sub 6 persoane.

În anul 2020, partea preponderentă a ÎMM-urilor și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 20,5 mii întreprinderi, sau 35,7% din totalul ÎMM. În industria prelucrătoare au activat 4,8 mii de ÎMM sau 8,5% din totalul ÎMM.

Suma profitului/pierderilor până la impozitare obținut de ÎMM în anul 2020 a constituit 9 050,9 mil, lei, în descreștere cu cu 3 335,1 mil. lei față de anul 2018.